Samoizolacija.hr

Postupanje vezano uz bolest COVID-19

s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene

...


Pokreni ispočetka ⬅


...

Disclaimer (odricanje od odgovornosti):

Korištene preporuke HZJZ za postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene (13.4.2022., verzija 22).

Web stranicu koristite na vlastitu odgovornost i ne garantiramo za točnost podataka (postoji mogućnost da se preporuke promjene).

Više informacija potražite na službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu - koronavirus.hr


Napomene:

* Bliski kontakt se u svrhu zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji definira kao:

 • dijeljenje kućanstva s bolesnikom
 • izravan tjelesni kontakt s oboljelim od bolesti COVID-19
 • nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od bolesti COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • kontakt licem u lice s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta
 • boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta – boravak u zatvorenom prostoru na udaljenosti većoj od dva metra može predstavljati bliski kontakt, ovisno o tome ima li bolesnik simptome, o nošenju maski, o ventilaciji prostorije... svaki pojedinačni kontakt u zatvorenom prostoru treba individualno procijeniti - zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od bolesti COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO-a
 • kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu s bolesnikom dva mjesta ispred, iza ili sa strane; suputnici ili osobe koje skrbe o bolesniku tijekom putovanja; osoblje koje je posluživalo u dijelu zrakoplova u kojem sjedi bolesnik (ako težina kliničke slike ili kretanje bolesnika upućuje na izloženost većeg broja putnika, bliskim kontaktima se mogu smatrati putnici cijelog odjeljka ili cijelog zrakoplova).

Kao bliski kontakt u obzir dolaze kontakti ostvareni 2 dana prije pojave simptoma zaražene osobe.

** Primarno cijepljenje označava primitak 1 doze Janssen cjepiva ili 2 doze cjepiva koja se primjenjuju u dvije doze.


Definicije:
 • Samoizolacija/karantena: odnosi se na trenutno zdravu osobu koja je kontakt oboljele (ili asimptomatski pozitivne) osobe. Računa se od dana zadnjeg kontakta s oboljelom (ili asimptomatski pozitivnom) osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene.
 • Izolacija: odnosi se na osobu koja je oboljela ili asimptomatski pozitivna.
  • za oboljelu osobu: prvi dan simptoma računa se kao nulti dan izolacije (a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije)
  • za asimptomatski pozitivnu osobu: dan pozitivnog testa računa se kao nulti dan izolacije.
 • Asimptomatski: bez simptoma, tj. bez tegoba bolesti
 • Afebrilan/afebrilna: bez povišene tjelesne temperature
 • Imunokompromitiran/a: osoba koja ima oslabljen imunološki sustav (npr. oboljeli od maligne bolesti na kemoterapiji, osobe koja duže razdoblje primaju visoke doze kortikosteroida (npr. prednizona > 20 mg/dan duže od 14 dana)/imunosupresivnih lijekova zbog svoje osnovne dijagnoze, primatelj transplantiranog organa/tkiva, osoba s HIV infekcijom i niskim vrijednostima CD4 limfocita(<200) ili drugim oblikom imunodeficijencije).
 • BAT: kratica za brzi antigenski test. BAT je metoda testa koji se temelji na detektiranju virusnog antigena (određenog virusnog proteina) čime se detektira trenutno prisustvo virusa u organizmu. Uzorak koji se testira dobiva se (najčešće) brisom ždrijela testirane osobe.
 • PCR: kratica od eng. polymerase chain reaction. PCR test je metoda testa koji se temelji na umnožavanju određenog genetskog materijala (u slučaju testiranja na koronavirus radi se o genetskom materijalu virusa) u veliki broj identičnih kopija kako bi se detektirala njegova trenutna prisutnost u organizmu. Uzorak koji se testira dobiva se (najčešće) brisom ždrijela testirane osobe.

Dragi susjedi iz Slovenije i Crne Gore, ukoliko postoji potreba za ovakvom stranicom u vašim državama javite se kako bismo napravili slično rješenje i za vas na domenama izoliran.si i samoizoliraj.me.